Ikke din nordmann


Og ikke din kvinne heller. Nå må norske menn nektes muligheten til å bruke likestilling, feminisme og kvinnesak som argument for sine menneskefiendtlige og kvinnehatende holdninger.

Vi må ta til motmæle, snu dem ryggen og sette dem på plass hver gang de patruljerer gatene på vegne av Odin for å trygge kvinners sikkerhet på byen, eller som atskillig mer utbredt er: Når de argumenterer for å sperre flyktninger ute fra Norge fordi «de kommer fra patriarkalske kulturer som vil være skadelig for frigjorte, norske kvinner.»

Eller når de sprer fremmedfrykt og paranoide vrangforestillinger etter massesjikanering i Köln og roper «se, sånn vil alle Europas kvinner bli behandlet hvis vi slipper inn flere flyktninger» i Caps Lock.

12801164_1116491925061567_4459288095915160191_nVi vet jo fortsatt at de aller fleste voldtekter og seksuelle overgrep i Norge ikke er overfall begått av asylsøkere eller innvandrere, men av etnisk norske venner, bekjente eller kjærester som kampanjebildet over illustrer så treffende. Det er hentet fra regjeringens egen innsats mot vold i nære relasjoner; dinutvei.no.

I går rota jeg meg nemlig inn i en debatt på FB-veggen til Marie Simonsen. Det skulle jeg aldri ha gjort. Hun stilte et åpent spørsmål om hva økt innvandring vil gjøre med likestillingen i Norge. Hun utfordret til å tenke utenfor boksen. Det gikk imidlertid ikke lang tid før boksen ramlet i hodet på oss.

I følge enkelte menn i den tråden og rundt omkring på nettet og i kommentarfelt generelt, er det altså bare et spørsmål om tid før det blir niqab, burka og barnepass på oss alle sammen hvis flere flyktninger får passere norske grenser.

tarapib5Jeg vet ikke med dere gutta, men vi andre legger oss i hvert fall ikke ned og trygler etter burka bare fordi noen mener det er en god ide. Vi er vant til å slåss for våre rettigheter. Vi er ikke redde. Vi har alltid sett mye verre før. Det har aldri dere. Det har jo det hvite, mannlige privilegium sørget for. Jeg skjønner det gjør vondt å miste det, men vettu hva? Det gir jeg faen i. Livet er ikke for pyser!

tarapi1Vi andre er rett og slett ikke så pinglete pushovers at vi lar oss diktere. Av noen. Heller ikke av sinte, hvite menn som sitter og webwanker ved tastaturene sine i jakt på en tapt manndom og fornyet ridderstatus i egne øyne.

For vi vet jo at dere er menn som overhode ikke vil kvinner vel. Nå som kvinner og barn flykter etter sine menn gjennom Europa, hører vi ikke annet fra deres kant enn trampeklapp over tåregass og piggtråd. Når norske kvinner voldtas av sine etnisk norske menn, venner og kjærester, er det også rungende taust. Likestilling og kvinnesak er bare et gissel fanget og kneblet i deres mørke gutterom og mancaves.

Akkurat som dere tar hele det norske folk som gissel når dere sier dere vil verne om norsk kultur som dere påstår er truet av utslettelse hvis vi slipper inn for mange folk dere ikke skjønner dere på. Sorry gutta, men jeg er ikke deres nordmann.

Nå er det jo 8. mars og greier. La oss ta Norge tilbake og vise disse mannslingene hva likestilling, solidaritet og norske verdier egentlig handler om. La oss stanse dem nå. Grensen er nådd.


11 Responses to “Ikke din nordmann”

 1. Silje
  6. mars 2016 at 19:57 #

  Blir bare meir og meir glad i bloggen din. Direkte tale og ikkje noko viss-vass.
  Innlegget i dag må vere perfekt for FFF 😉

  • Lene Wikander
   6. mars 2016 at 20:53 #

   Haha, ja FFF er seff på denne ballen uten å nøle! 😉

 2. Per Sille
  6. mars 2016 at 23:04 #

  Hvis damer er så sterke, hvorfor sutrer dere så jævlig? Men for all del, dere kan gjerne protestere på 8.mars på gater bygd av staute menn og med megafoner som er oppfunnet av smarte menn.

  Sorry TaraPi, jeg er ikke din bitch.

  • Lene Wikander
   6. mars 2016 at 23:43 #

   Haha, ja sorry er du nok på så mange vis 😉

 3. Per Person
  7. mars 2016 at 10:33 #

  Takket være holdninger som dine har min innstilling til kvinner i samfunnet vært at de får seile sin egen sjø. Hvis de blir voldtatt på vei hjem fra byen er det ikke mitt problem og ikke mitt ansvar, men her strides feminister voldsomt:

  http://maddam.no/2016/02/ikke-alle-menn-er-voldtektsmenn-men-alle-menn-har-ansvar-for-att-ikke-flere-blir-det/

  Det feministiske synspunktet i artikkelen over pålegger altså alle menn kollektivt ansvar for seksuelle overgrep begått i samfunnet, og resonnerer med FI-leder Gudrun Schymanns forslag om å innføre en særskildt «mannsskatt» alle menn i samfunnet bør pålegges å betale for å finansiere kostnadene forbundet med menns vold mot kvinner. Det er selvsagt et helt avsindig og motbydelig eksempel på kollektiv avstraffelse, og totalt uakseptabelt.

  Det betyr ikke at vi ikke skal bry oss om våre medmennesker, men slik du turer frem later det til at kvinner kun skal bry seg om kvinner og menn kun om menn, og det blir selvsagt nokså stusslig.

  Jeg har kone, to døtre, mor, bestemor, svigermor, venninner og kvinnelige kolleger jeg bryr meg om og vil det beste, så jeg melder meg på i debattene om deres sikkerhet uavhengig av feministers aparte og irasjonelle kjønnskrig mot meg og andre menn.

  Her kritiserer du altså at menn er kritiske til masseimport av unge menn fra krigsrammede muslimske kulturer som har dårlige forutsetninger for å integreres sosialt og økonomisk i Norge – alle forhold som medfører at slike grupper er svært sterkt overrepresentert i overgrepsstatistikkene.

  Skal vi tro politiets egne tall sto denne gruppen, som utgjør langt under 17 % av Oslos befolkning, bak ca. 50 % av de anmeldte seksuelle overgrepene i 2011, og samtlige overfallsvoldtekter i Oslo. Det gjør det mer enn 5 ganger så sannsynlig at en slik person vil begå seksuelle overgrep, som at en europeer vil gjøre det, og i forhold til den etnisk norske befolkningen er misforholdet enda større, da mange av de seksuelle overgrepene som begås av europeere begås av polakker, litauere, latviere og andre fremmedarbeidere.

  Ca. 70 % av de nesten 30 000 flyktingene som ankom Norge i høst var menn, og de aller fleste av dem unge menn fra muslimske kulturer, som er gruppen som begår desidert flest seksuelle overgrep i forhold til befolkningen forøvrig.

  Hvor i all verden har du og enkelte andre feminister fått forestillingen om at norske menn ikke bryr seg om seksuelle overgrep begått av nordmenn fra?

  Forekomsten av voldtekt og andre seksuelle overgrep er svært liten i Norge generelt og blandt den etnisk norske befolkningen spesielt. Det anmeldes årlig ca. 1100 voldtekter i Norge, hvorav ca. 100 blir dømt.

  Av anmeldelsene står den etnisk norske befolkningen, som utgjør ca. 87 % av befolkningen, bak ca. 50 % av forholdene, og er altså sterkt underrepresentert.

  De er enda langt mer underrepresentert blant domfellelsene.

  Det vil være mørketall, det er riktig, men de er altså ukjente og kan ikke danne grunlag for påstander om norske menns negative kvinnesyn.

  Det er ingen grunn til å anta at mørketallene vil vise en drastisk annen fordeling av overgripernes kulturelle bakgrunn enn de rapporterte tallene, og det er snarere all grunn til å tro at norske kvinner vil anmelde langt oftere enn fremmedkulturelle, gitt kvinners uavhengige og sterke stilling i norsk kultur generelt.

  Det er altså liten grunn til å anta at vi vil ha større mørketall i Norge enn i andre land, snarere tvert imot, og dermed heller ingen grunn til å anta at forekomsten av slike overgrep er vesentlig høyere enn den svært lave forekomsten som fremkommer av de rapporterte tallene, relativt til andre land i verden.

  Vi kåres årlig til verdens beste land for kvinner, og da er netopp sikkerhet og autonomi viktige kriterier.

  Så har vi også svært strenge straffer for seksuelle overgrep, og dette har vært tilfelle siden Magnus Lagabøte på 1200-tallet. Vi har aldri hatt en rettstilstand i Norge som er i nærheten av det vi ser i endel muslimske land, som Iran eller Saudi-Arabia hvor det for eksempel ikke er anledning til å anmelde ektemenn for voldtekt, hvor mann må ha mannlige vitner osv.

  Det norske samfunnet, inkludert mennene i det, har alltid sett og ser fremdeles svært alvorlig på seksuelle overgrep.

  Faktisk er våre voldtektsbestemmelser nå så strenge at en rekke fremtredende jurister og rettsakskyndige advarer mot at straffenivået her ikke står i forhold til straffeniået ellers i strafferetten, og altså er urimelig høyt, samt at rettsikkerheten er truet ved at man presser på for å få høyere domfellelsesprosent ved å lempe på beviskrav, snu bevisbyrden og lempe på uskyldspresumpsjonen.

  Det er disse grunnleggende rettssikkerhetskravene som gjør at under 10 % av de anmeldte voldtektene leder til domfellelse.

  Så er det også kjent stoff innenfor kriminalsosiologien at voldtektsforbrytere står desidert nederst på rangstigen i fengsler, i Norge og Vesten forøvrig, og dette tilsier vel ikke akkurat at vestlige menn generelt, og norske menn spesielt, stiller seg tause og likegyldige til seksuelle overgrep, selv om de begås av andre nordmenn?

  Artikler som denne bidrar vel heller ikke akkurat til at menn ønsker å engasjere seg, for er det ikke nettopp menns engasjement på kvinners vegne du kritiserer?

  Du er ikke vår kvinne, sier du. Neivel – da får du vel seile din egen sjø, da, men du tar ikke mine døtre, min kone og de andre kvinnene jeg bryr meg om med deg.

  Deres sikkerhet og rettigheter forbeholder jeg meg retten til å forsvare uavhengig av din mannsforakt.

  Dessuten er spørsmålet så overkommunisert av engasjerte feminister fra før, at det vel knapt er behov for å gjenta det åpenbare og selvskrevne faktum at det er høyst ugreit å ta seg til rette på andres kropper.

  Den offentlige kampanjen du har hentet reklameplakat fra får stå som eksempel på at dette aldeles ikke er en oversett og neddysset problemstilling i Norge.

  Det er bare en av svært mange slike, og du inser forhåpentlig at menn er delaktige i dette arbeidet, og at det både finansieres, støttes, og gjennomføres av menn?

  Påstanden om norske menns likegyldighet til dette er tatt ut av løse luften og er helt absurd, på lik linje med «det hvite, mannlige privilegium».

  Du er kanskje ukjent med at menn, også i Norden, alltid har og fremdeles dominerer kraftig nederst på de sosiale statistikkene? Du er tilsynelatende blind for at menn alltid har og fremdeles dør tidligere enn kvinner, er 10 ganger så utsatt for dødsfall og ulykker på arbeidsplassen, ti ganger så utsatt for hjemløshet, mange ganger så utsatt for vold og annen kriminalitet, 10 ganger så utsatt for å bli fengslet, begår selvmord 3 ganger så ofte som kvinner, er langt mer utsatt for rusmisbruk, psykisk sykdom, kreft, hjerte- karsykdommer, ensomhet, ufrivillig barnløshet osv. osv. Som følge av massiv, ubegrunet mannsdiskriminering over mer enn en generasjon, er nå 7 av 10 som fullfører videregående kvinner, og de går ut med et helt karakterpoeng bedre snittkarakter enn menn i alle fag foruten gym og dominerer høyere utdanning med over 60 %. 26 % av menn er barnløse, og tallet er fordoblet siden 1985, mens tallet for kvinner har holdt seg stabilt på ca. 12 %.

  Menn har alltid dominert nederst på de sosiale statistikkene, og det er bare med feministiske skylapper som fokuserer på den lille eliten av menn på toppen man kan lire av seg slike usakligheter som «den hvite manns privilegier».

  Tallenes tale viser tydelig at den priviligerte klassen er og alltif har vært hvite kvinner, og i stadig større grad.

  Selv om menn tjener 15 % mer, siden de også jobber mer og langt mer risikofylt, noe som altså reflekteres i alle de sosiale konstnadene ved denne livsstilen, disponerer kvinner ca. 80 % av frobruksmidlene i samfunnet og står for ca. 70 % av det personlige forbruket – og det er altså kvinner som bruker pengene menn tjener som følge av at de jobber mer og dermed dør tidligere.

  Check your privilege!

  • Lene Wikander
   7. mars 2016 at 10:59 #

   Whow! Bare whow, liksom! Det er sjelden jeg ser så mange stråmenn, bevisste løgner, kvinneforakt og rasehat i ett eneste innlegg, men så var det jo langt også da, det skal du ha 😉 Det jeg finner mest bekymringsverdig er likevel at du omtaler din kone og døtre som din eiendom i samme åndedrag som du advarer mot «masseimport av unge menn fra krigsrammede muslimske kulturer som har dårlige forutsetninger for å integreres sosialt og økonomisk i Norge – alle forhold som medfører at slike grupper er svært sterkt overrepresentert i overgrepsstatistikkene.» Med null respekt å melde vil jeg bare påpeke at du virker svært dårlig sosialt integrert i norske verdier og kultur selv. Man tar seg jo i å undre hva slags utslag det har gjort på overgrepstatistikken. Det sagt så håper jeg du en gang finner fred og kjærlighet. Lykke til :-)

   • Per Person
    7. mars 2016 at 13:02 #

    Problemet ditt med dette inlegget er at folk kan lese det vi har skrevet og med selvsyn se at jeg aldeles ikke har omtalt min kone og minde døtre som min eiendom, aldeles ikke har fremført en eneste stråmann, bevisst løgn, kvinneforakt og rasehat i dette inlegget, men tvert imot underbygget enhver påstand med statistikk, kilder og fakta, til forskjell fra deg.

    Du derimot, fremfører stråmenn, bevisste løgner og mannsforakt når du påstår dette mot bedre viten, og det fremkommer tydelig av teksten over.

    Fremfor å forholde deg saklig til tema for tråden og det jeg har skrevet, benytter du også såkalte hersketeknikker når du insinuerer ting om min person og mitt privatliv du ikke har den ringeste forutsetning for å vite noe om, og dertil insinuerer at jeg skal ha bidratt til overgrepsstatistikken(!).

    Din totale mangel på vilje til å argumentere saklig rundt dette temaet som du selv har brakt på banen, og din foretrukne strategi med å sverte og angripe meningsmotstandere grovt usaklig levner ikke mye rom for respekt tilbake, og det fremstår altså som om du har tatt dine sterke meninger ut av løse lufta.

    De fremstår som fordomsbaserte og totalt uten belegg i virkeligheten, og jeg ønsker deg god bedring.

 4. Elisabeth Hake Lunde
  8. mars 2016 at 11:50 #

  Lene, ditt innlegg er WOW! Rister på hue av mannfolka 😀

  • Lene Wikander
   8. mars 2016 at 13:27 #

   Ja det er jo både imponerende og samtidig veldig trist å utvise sånn en tordnende mangel på selvinnsikt og virkelig ikke forstå det i det hele tatt 😉

 5. Andre
  8. mars 2016 at 21:36 #

  «Vi vet jo fortsatt at de aller fleste voldtekter og seksuelle overgrep i Norge ikke er overfall begått av asylsøkere eller innvandrere, men av etnisk norske venner, bekjente eller kjærester som kampanjebildet over illustrer så treffende.»

  Så du ignorerer bare statistikk og lager en uttalelse utfira eget sinn?
  Hva får deg til å tro at den kampanjen er myntet på kun etnisk norske?

  Tror du det er tilfeldig at vi nå må ha slike kampanjer nå til dag som følge av økt innvandring? Leste du den nylige artikkelen i vg/dagbladet som kunne fortelle at 9 av 10 av de som har blitt dømt for familievold ikke er vestlige? Hva er greia di med å ignorerer all statistikk og gå slikt banalt og grunnløst ut mot den vestlige mannen?

Leave a Reply